Viacheslav Kovalenko

Fixtures

Ουκρανία - TT Καπ 11-7,9-11,13-11,8-11 - Ivan Kozyr v Viacheslav Kovalenko - 0-0
Ουκρανία - TT Καπ 08/12 07:15 - Viacheslav Kovalenko v Anton Veliiev - View
Ουκρανία - TT Καπ 08/12 08:25 - Illia Hubarev v Viacheslav Kovalenko - View
Ουκρανία - TT Καπ 08/12 08:25 - Ilya Gubarev v Viacheslav Kovalenko - View
Ουκρανία - TT Καπ 08/12 10:45 - Βιτάλι Μάρουστσακ v Viacheslav Kovalenko - View
Ουκρανία - TT Καπ 08/12 13:05 - Viacheslav Kovalenko v Maksim Ovcharenko - View

Results

Ουκρανία - TT Καπ 08/04 11:55 - Viacheslav Kovalenko v Mikhail Presnyakov W 3-1
Ουκρανία - TT Καπ 08/04 10:10 - Viacheslav Kovalenko v Ilya Gubarev L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 08/04 08:25 - Viacheslav Kovalenko v Βιτάλι Μάρουστσακ L 0-3
Ουκρανία - TT Καπ 08/04 06:40 - Viacheslav Kovalenko v Ivan Kozyr L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 08/04 04:55 - Viacheslav Kovalenko v Αρτούρ Ελκόφ W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 08/03 12:30 - Viacheslav Kovalenko v Βιτάλι Μάρουστσακ L 0-3
Ουκρανία - TT Καπ 08/03 10:10 - Ilya Gubarev v Viacheslav Kovalenko L 3-0
Ουκρανία - TT Καπ 08/03 09:00 - Viacheslav Kovalenko v Mikhail Presnyakov W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 08/03 07:50 - Αρτούρ Ελκόφ v Viacheslav Kovalenko W 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 08/03 06:05 - Viacheslav Kovalenko v Ivan Kozyr L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 07/29 20:00 - Βιτάλι Μάρουστσακ v Viacheslav Kovalenko W 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 07/29 19:30 - Βιτάλι Μάρουστσακ v Viacheslav Kovalenko L 3-0