Ledyanye Voiny @ Liga Pro Short Hockey 3x10λεπτά

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
05/12 21:00 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ W 5-3
05/12 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 4-3
05/10 20:50 - Ledyanye Voiny v Τσετάιρ Ρόνινα L 2-4
05/10 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι L 4-5
05/08 21:20 - Τσετάιρ Ρόνινα v Ledyanye Voiny W 2-3
05/08 19:20 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany W 3-1
05/07 21:30 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ W 4-2
05/07 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 2-1
05/03 20:10 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ L 3-4
05/03 18:10 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι L 3-4
05/01 20:20 - Ρακέτι v Ledyanye Voiny W 2-3
05/01 19:20 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany L 1-2
04/30 20:20 - Ledyanye Voiny v Τσετάιρ Ρόνινα L 2-3
04/30 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι L 0-3
04/28 21:20 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ L 4-5
04/28 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 4-3
04/26 21:00 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ W 3-1
04/26 18:10 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 3-0
04/24 19:10 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany - View
04/23 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι - Cancelled
04/21 20:40 - Ledyanye Voiny v Τσετάιρ Ρόνινα W 3-2
04/21 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 3-2
04/19 21:10 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ W 3-2
04/19 18:10 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 4-1
04/17 21:10 - Τσετάιρ Ρόνινα v Ledyanye Voiny L 6-3
04/17 19:10 - Ledyanye Voiny v Stalnye Kabany W 5-4
04/16 20:10 - Ledyanye Voiny v Τσετάιρ Ρόνινα W 5-4
04/16 18:10 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι L 2-5
04/14 21:10 - Ledyanye Voiny v Μποεβι Λίσυ W 5-2
04/14 18:20 - Ledyanye Voiny v Ρακέτι W 3-1