Άφρικα Φρικς Άφρικα Φρικς   Hanwha Life Esports Hanwha Life Esports
16 16
Kills
7 7
53931 53931
Gold
46074 46074
51 Assists 14

Player statistics

Name (Άφρικα Φρικς) LevelK/D/AMinions
Hyoseong Oh 14 7/1/7 243
Siu Son 12 1/2/14 35
Minseung Kang 13 2/1/10 131
Myeonggu Kang 16 6/0/9 264
Sungjin Lee 15 0/3/11 244
Name (Hanwha Life Esports) LevelK/D/AMinions
Son HoHyeong 11 0/4/4 28
Lee Jinhyeok 12 0/2/4 148
Kim Taeyang 15 4/2/2 251
Kim Kiin 15 0/4/3 219
Jin Seongjun 13 3/4/1 288
Άφρικα Φρικς Άφρικα Φρικς   Hanwha Life Esports Hanwha Life Esports
21 21
Kills
5 5
52008 52008
Gold
44370 44370
62 Assists 8

Player statistics

Name (Άφρικα Φρικς) LevelK/D/AMinions
Hyoseong Oh 14 4/0/9 218
Siu Son 12 0/1/19 38
Minseung Kang 14 4/1/13 171
Myeonggu Kang 15 7/1/9 239
Sungjin Lee 15 6/2/12 189
Name (Hanwha Life Esports) LevelK/D/AMinions
Son HoHyeong 10 1/4/1 39
Lee Jinhyeok 12 0/4/5 140
Kim Taeyang 14 3/1/1 226
Kim Kiin 14 1/8/1 186
Jin Seongjun 13 0/4/0 264

Events

  • Map 1 Winner - Hanwha Life Esports

Extra

  • Best of Sets: 3