Results

ΤΤ Κύπελλο 12/06 23:00 - Krystof Prida v Martin Stusek W 1-3
ΤΤ Κύπελλο 12/06 22:25 - Martin Stusek v Krystof Prida L 1-3
ΤΤ Κύπελλο 12/06 20:55 - Φίλιπ Σερνότα v Martin Stusek L 3-0
ΤΤ Κύπελλο 12/06 20:25 - Τζαρομίρ Ζλαμάλ v Martin Stusek L 3-2
ΤΤ Κύπελλο 12/04 23:25 - David Jicha v Martin Stusek W 1-3
ΤΤ Κύπελλο 12/04 21:55 - Πέτρ Ντβόρακ v Martin Stusek W 0-3
ΤΤ Κύπελλο 12/04 21:25 - David Jicha v Martin Stusek L 3-0
ΤΤ Κύπελλο 12/04 20:25 - Martin Stusek v Vaclav Podrazil W 3-2
ΤΤ Κύπελλο 11/28 23:50 - Φίλιπ Σερνότα v Martin Stusek W 0-3
ΤΤ Κύπελλο 11/28 21:55 - Martin Stusek v Φίλιπ Σερνότα L 2-3
ΤΤ Κύπελλο 11/28 20:55 - Martin Stusek v Τόμας Βόρισεκ W 3-1
ΤΤ Κύπελλο 11/28 19:55 - Martin Stusek v Krystof Prida W 3-1