Events

 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • 100+ Break
 • Break 136
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 7
 • Break 12
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 78
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 7
 • Break 1
 • Race to 30
 • Break 41
 • Break 13
 • Break 11
 • Break 36
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 67
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 47
 • 50+ Break
 • Break 57
 • Break 8
 • Break 20
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 36
 • 50+ Break
 • Break 68
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - No
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 20
 • Race to 30
 • Break 10
 • Break 14
 • Break 16
 • Break 8
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Brown
 • Break 5
 • Break 1
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 96
 • Last Points - Blue
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Green
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 89
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 64