Λίλια Ζάιτσεβα

Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/27 14:30 - Λίλια Ζάιτσεβα v Polina Shumakova 3-2
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/27 13:20 - Λίλια Ζάιτσεβα v Ιρίνα Ασέβα 1-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/27 12:45 - Λίλια Ζάιτσεβα v Χαλύνα Τέλνα 1-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/27 11:00 - Λίλια Ζάιτσεβα v Polina Shumakova 3-0
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/27 09:50 - Λίλια Ζάιτσεβα v Χαλύνα Τέλνα 3-1
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/27 09:15 - Λίλια Ζάιτσεβα v Ιρίνα Ασέβα 2-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/26 12:45 - Ιρίνα Ασέβα v Λίλια Ζάιτσεβα 3-1
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/26 11:35 - Χαλύνα Τέλνα v Λίλια Ζάιτσεβα 3-1
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/26 10:25 - Polina Shumakova v Λίλια Ζάιτσεβα 0-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/26 08:40 - Χαλύνα Τέλνα v Λίλια Ζάιτσεβα 3-1
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/26 07:30 - Ιρίνα Ασέβα v Λίλια Ζάιτσεβα 3-1
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/26 06:55 - Λίλια Ζάιτσεβα v Polina Shumakova 1-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/25 20:20 - Λίλια Ζάιτσεβα v Χαλύνα Τέλνα 9-11
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/25 19:10 - Λίλια Ζάιτσεβα v Polina Shumakova 2-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/25 18:35 - Λίλια Ζάιτσεβα v Ιρίνα Ασέβα 7-11
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/25 16:50 - Λίλια Ζάιτσεβα v Χαλύνα Τέλνα 2-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/25 15:40 - Λίλια Ζάιτσεβα v Ιρίνα Ασέβα 1-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/25 15:05 - Λίλια Ζάιτσεβα v Polina Shumakova 0-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/15 09:25 - Χαλύνα Τέλνα v Λίλια Ζάιτσεβα 3-1
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/15 08:50 - Λίλια Ζάιτσεβα v Μαρία Κουριτσένκο 1-3
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/15 07:40 - Βικτόρια Κοντρατένκο v Λίλια Ζάιτσεβα 3-0
Ουκρανία - TT Καπ Γυναίκες 03/15 06:30 - Λίλια Ζάιτσεβα v Ιρίνα Ασέβα 0-3