Σεργκευ Γιατσενκο

Σετκα Καπ 04/01 10:10 - Dmytro Khairov v Σεργκευ Γιατσενκο 3-0
Σετκα Καπ 04/01 09:40 - Andrii Podolian v Σεργκευ Γιατσενκο 1-3
Σετκα Καπ 04/01 08:10 - Serhii Semenets v Σεργκευ Γιατσενκο 1-3
Σετκα Καπ 04/01 07:10 - Σεργκευ Γιατσενκο v Serhii Semenets 3-2
Σετκα Καπ 04/01 06:10 - Σεργκευ Γιατσενκο v Andrii Podolian 1-3
Σετκα Καπ 04/01 05:10 - Σεργκευ Γιατσενκο v Dmytro Khairov 0-3
Σετκα Καπ 03/26 11:31 - Valeriy Pechenyuk v Σεργκευ Γιατσενκο 9-11
Σετκα Καπ 03/26 10:30 - Ruslan Tatarynov v Σεργκευ Γιατσενκο 3-1
Σετκα Καπ 03/26 09:00 - Σεργκευ Γιατσενκο v Vadym Semenenko 3-0
Σετκα Καπ 03/26 07:30 - Σεργκευ Γιατσενκο v Valeriy Pechenyuk 1-3
Σετκα Καπ 03/26 06:00 - Σεργκευ Γιατσενκο v Oleh Yurenev 3-2
Σετκα Καπ 03/24 11:59 - Andrii Troian v Σεργκευ Γιατσενκο 11-3
Σετκα Καπ 03/24 10:10 - Σεργκευ Γιατσενκο v Stefan Yakimenko 0-3
Σετκα Καπ 03/24 09:10 - Andrii Troian v Σεργκευ Γιατσενκο 1-3
Σετκα Καπ 03/24 08:10 - Vadym Semenenko v Σεργκευ Γιατσενκο 1-3
Σετκα Καπ 03/24 06:40 - Dmytro Khairov v Σεργκευ Γιατσενκο 3-0
Σετκα Καπ 03/23 10:10 - Σεργκευ Γιατσενκο v Stefan Yakimenko 2-3
Σετκα Καπ 03/23 09:10 - Ihor Hudushyn v Σεργκευ Γιατσενκο 1-3
Σετκα Καπ 03/23 08:10 - Σέρχι Μπουρντέλνι v Σεργκευ Γιατσενκο 3-1
Σετκα Καπ 03/23 06:40 - Ολεγκ Περεγκούντα v Σεργκευ Γιατσενκο 2-3
Σετκα Καπ 03/20 10:10 - Σεργκευ Γιατσενκο v Ihor Hudushyn 5-9
Σετκα Καπ 03/20 09:10 - Dmytro Khairov v Σεργκευ Γιατσενκο 11-7
Σετκα Καπ 03/20 08:10 - Vadym Semenenko v Σεργκευ Γιατσενκο 11-7
Σετκα Καπ 03/20 06:40 - Ολεγκ Περεγκούντα v Σεργκευ Γιατσενκο 3-11
Σετκα Καπ 03/18 12:00 - Σεργκευ Γιατσενκο v Vadym Semenenko 11-6
Σετκα Καπ 03/18 10:30 - Σεργκευ Γιατσενκο v Σέρχι Μπουρντέλνι 11-7
Σετκα Καπ 03/18 09:00 - Σεργκευ Γιατσενκο v Andrii Troian 11-12
Σετκα Καπ 03/18 07:30 - Σεργκευ Γιατσενκο v Stefan Yakimenko 11-13
Σετκα Καπ 03/18 06:00 - Σεργκευ Γιατσενκο v Oleh Yurenev 11-8
Σετκα Καπ 03/12 13:15 - Ολεγκ Περεγκούντα v Σεργκευ Γιατσενκο 7-11