Victoria Kandybina Viktoriya Kandibina

Results

Μάστερς Λίγκα Α 05/28 13:17 - Αικατερίνα Ρομαντσενκο v Βικτόριγια Καντιμπίνα 11-4
Μάστερς Λίγκα Α 05/28 12:22 - Ναταλία Σόκοβα v Βικτόριγια Καντιμπίνα 10-9
Μάστερς Λίγκα Α 05/28 11:05 - Anastasiya Libatskaya v Βικτόριγια Καντιμπίνα 11-9
Μάστερς Λίγκα Α 05/28 09:51 - Βικτόριγια Καντιμπίνα v Αικατερίνα Ρομαντσενκο 3-2
Μάστερς Λίγκα Α 05/27 13:29 - Victoria Klimchenko v Βικτόριγια Καντιμπίνα 6-10
Μάστερς Λίγκα Α 05/27 12:12 - Βικτόριγια Καντιμπίνα v Αικατερίνα Ρομαντσενκο 10-6
Μάστερς Λίγκα Α 05/27 09:50 - Βικτόριγια Καντιμπίνα v Αικατερίνα Ρομαντσενκο 7-7
Μάστερς Λίγκα Α 05/27 09:30 - Victoria Klimchenko v Βικτόριγια Καντιμπίνα 8-11
Μάστερς Λίγκα Α 05/27 09:10 - Άννα Κοντράτοβα v Βικτόριγια Καντιμπίνα 7-11
Μάστερς Λίγκα Α 05/25 13:15 - Anastasiya Libatskaya v Βικτόριγια Καντιμπίνα 8-11
Μάστερς Λίγκα Α 05/25 10:50 - Βικτόριγια Καντιμπίνα v Anastasiya Libatskaya 11-8
Μάστερς Λίγκα Α 05/25 09:50 - Βικτόριγια Καντιμπίνα v Victoria Klimchenko 10-5