Esoccer Battle - Παιχνίδι 8 λεπτών

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
04' - Spain (Olle) Esports v Brazil (SALAYYY) Esports 0-2
04' - Portugal (Chellovekk) Esports v Belgium (mooneycb) Esports 0-1
04/01 13:18 - Netherlands (orlovsky1) Esports v England (Hrusch) Esports 2-2
04/01 13:18 - Portugal (DangerDim77) Esports v Spain (nikkitta) Esports 2-1
04/01 13:12 - Belgium (mooneycb) Esports v Spain (Olle) Esports 4-1
04/01 13:12 - Brazil (SALAYYY) Esports v Germany (Inquisitor) Esports 2-2
04/01 13:06 - England (Hrusch) Esports v Portugal (DangerDim77) Esports 0-0
04/01 13:06 - Spain (nikkitta) Esports v Italy (Foggy) Esports 0-0
04/01 13:00 - Spain (Olle) Esports v Portugal (Chellovekk) Esports 1-1
04/01 13:00 - Germany (Inquisitor) Esports v Belgium (mooneycb) Esports 2-2
04/01 12:54 - Italy (Foggy) Esports v England (Hrusch) Esports 1-1
04/01 12:54 - Portugal (DangerDim77) Esports v Netherlands (orlovsky1) Esports 1-1
04/01 12:48 - Germany (Inquisitor) Esports v Portugal (Chellovekk) Esports 0-0
04/01 12:48 - Brazil (SALAYYY) Esports v Belgium (mooneycb) Esports 0-0
04/01 12:42 - England (Hrusch) Esports v Spain (nikkitta) Esports 2-1
04/01 12:42 - Netherlands (orlovsky1) Esports v Italy (Foggy) Esports 1-0
04/01 12:36 - Portugal (Chellovekk) Esports v Brazil (SALAYYY) Esports 2-1
04/01 12:36 - Spain (Olle) Esports v Germany (Inquisitor) Esports 0-1
04/01 12:30 - Italy (Foggy) Esports v Portugal (DangerDim77) Esports 1-1
04/01 12:30 - Spain (nikkitta) Esports v Netherlands (orlovsky1) Esports 1-0
04/01 12:24 - Brazil (SALAYYY) Esports v Spain (Olle) Esports 3-1
04/01 12:18 - Spain (nikkitta) Esports v Portugal (DangerDim77) Esports 1-0
04/01 12:18 - England (Hrusch) Esports v Netherlands (orlovsky1) Esports 2-2
04/01 12:12 - Spain (Olle) Esports v Belgium (mooneycb) Esports 2-1
04/01 12:12 - Germany (Inquisitor) Esports v Brazil (SALAYYY) Esports 1-2
04/01 12:06 - Portugal (DangerDim77) Esports v England (Hrusch) Esports 0-3
04/01 12:06 - Italy (Foggy) Esports v Spain (nikkitta) Esports 0-0
04/01 12:00 - Portugal (Chellovekk) Esports v Spain (Olle) Esports 2-2
04/01 11:57 - Belgium (mooneycb) Esports v Germany (Inquisitor) Esports 0-0
04/01 11:54 - England (Hrusch) Esports v Italy (Foggy) Esports 1-4