TT Cup Ukraine

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
03/29 19:40 - Ολεξάντρ Μικάλους v Μίκολα Τρεσχτσέτκα 2-3
03/29 19:25 - Oleksandr Semenets v Yuryi Kolesnik 1-3
03/29 19:05 - Vasyl Kushnir v Νάζαρι Κόβαλτσουκ 2-3
03/29 19:05 - Μίκολα Τρεσχτσέτκα v Ιβάν Κρίβι 3-1
03/29 18:55 - Maksym Kolos v Dmitriy Arzanov 0-3
03/29 18:50 - Andrii Zaitsev v Nikolay Zaitsev 1-3
03/29 18:50 - Andrii Zaitsev v Mykola Zaitsev 12-14
03/29 18:30 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Danyliuk 3-0
03/29 18:30 - Ολεξάντρ Μικάλους v Αντρέι Μάτσικ 3-1
03/29 18:20 - Yuryi Kolesnik v Dmitriy Arzanov 3-1
03/29 18:15 - Nikolay Zaitsev v Oleksandr Semenets 1-3
03/29 18:15 - Mykola Zaitsev v Oleksandr Semenets 6-11
03/29 17:55 - Ολεξάντρ Μικάλους v Ιβάν Κρίβι 1-3
03/29 17:55 - Andrii Hordii v Νάζαρι Κόβαλτσουκ 1-3
03/29 17:55 - Βαντίμ Γκερασένκο v Ιβάν Κρίβι View
03/29 17:45 - Andrii Zaitsev v Maksym Kolos 1-3
03/29 17:40 - Nikolay Zaitsev v Dmitriy Arzanov 2-3
03/29 17:40 - Mykola Zaitsev v Dmitriy Arzanov 11-13
03/29 17:20 - Μίκολα Τρεσχτσέτκα v Αντρέι Μάτσικ 2-3
03/29 17:20 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Verbianyi 1-3
03/29 17:10 - Maksym Kolos v Yuryi Kolesnik 2-3
03/29 17:05 - Andrii Zaitsev v Oleksandr Semenets 2-3
03/29 16:45 - Αντρέι Μάτσικ v Ιβάν Κρίβι 1-3
03/29 16:45 - Vasyl Verbianyi v Andrii Hordii 3-1
03/29 16:45 - Βαντίμ Γκερασένκο v Μίκολα Τρεσχτσέτκα View
03/29 16:35 - Nikolay Zaitsev v Maksym Kolos 1-3
03/29 16:35 - Mykola Zaitsev v Maksym Kolos 10-12
03/29 16:30 - Oleksandr Semenets v Dmitriy Arzanov 1-3
03/29 16:10 - Ολεξάντρ Μικάλους v Αντρέι Μάτσικ 3-0
03/29 16:10 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Kushnir 3-2